==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Khu du lịch sinh thái resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô là dự án nghiên cứu có quy mô gần 14ha do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên làm chủ đầu tư.

Khu du lịch sinh thái resort 4 sao ven biển Tây mảnh đất này là dự án nghiên cứu có quy mô gần 14ha do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên làm chủ đầu tư.

“Khai tử” dự án resort 4 sao rộng 14ha tại Cô Tô - Ảnh 1

Mới gần đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô tại thôn Nam Hà, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô.

Cùng với đó, hủy bỏ các quyết định của UBND tỉnh: số 2360/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây nơi này tại thôn Nam Hà, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô; số 731/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về việc tạm dừng chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô.

“Lý do Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây nơi đây chấm dứt hoạt động theo Điều 48, Luật Đầu tư”, quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.

Khu du lịch sinh thái resort 4 sao ven biển Tây vùng này là dự án nghiên cứu có quy mô gần 14ha do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên làm chủ đầu tư.
Dự án này thuộc danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

“Khai tử” dự án resort 4 sao rộng 14ha tại Cô Tô

“Khai tử” dự án resort 4 sao rộng 14ha tại Cô Tô
60 6 66 126 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==