==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Cô Tô là một huyện đảo nằm tại tỉnh Quảng Ninh và cách đất liền khoảng 25km. Đến nay, đảo được xếp vào top 10 hòn đảo du lịch đẹp nhất tại Việt Nam. Tài nguyên du lịch Cô Tô còn chưa được khai thác nhiều, do đó đây sẽ là một trải nghiệm về bãi biển mang nét hoang sơ vô cùng thú vị.

Cô Tô là một huyện đảo nằm tại tỉnh Quảng Ninh và cách đất liền khoảng 25km. Đến nay, đảo được xếp vào top 10 hòn đảo du lịch đẹp nhất tại Việt Nam. Tài nguyên du lịch Cô Tô còn chưa được khai thác nhiều, do đó đây sẽ là một trải nghiệm về bãi biển mang nét hoang sơ vô cùng thú vị.

Vietsense Travel cập nhật Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Khởi hành 24 - 26/5/2019

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 1

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 2

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 3

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 4

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 5

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 6

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 7

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 8

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 9

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5

Hình Ảnh Đoàn Tour Cô Tô Tháng 5
44 4 48 92 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==