==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Cô Tô là một huyện đảo nằm tại tỉnh Quảng Ninh và cách đất liền khoảng 25km. Đến nay, đảo được xếp vào top 10 hòn đảo hành trình đẹp nhất tại Việt Nam. Tài nguyên trải nghiệm Cô Tô còn chưa được khai thác nhiều, do đó đây sẽ là một trải nghiệm về bãi biển mang nét hoang sơ vô cùng thú vị.

Cô Tô là một huyện đảo nằm tại tỉnh Quảng Ninh và cách đất liền khoảng 25km. Đến nay, đảo được xếp vào top 10 hòn đảo hành trình đẹp nhất tại Việt Nam. Tài nguyên trải nghiệm Cô Tô còn chưa được khai thác nhiều, do đó đây sẽ là một trải nghiệm về bãi biển mang nét hoang sơ vô cùng thú vị.

Vietsense Travel cập nhật Hình Ảnh Đoàn trải nghiệm Cô Tô Khởi hành 24 - 26/5/2019

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 1

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 2

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 3

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 4

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 5

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 6

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 7

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 8

Hình Ảnh Đoàn chương trình Cô Tô Tháng 5 - Ảnh 9

Hình Ảnh Đoàn hành trình Cô Tô Tháng 5

Hình Ảnh Đoàn hành trình Cô Tô Tháng 5
49 5 54 103 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==