==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Cô Tô- Ngày 16/4, Tại huyện Cô Tô, lớp tập huấn bồi dưỡng nhân lực trải nghiệm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chương trình trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2014 đã tổ chức bế giảng do Sở Văn hóa thể thao và hành trình Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Cô Tô tổ chức từ ngày 12/4.

trải nghiệm Cô Tô- Ngày 16/4, Tại huyện Cô Tô, lớp tập huấn bồi dưỡng nhân lực chương trình cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ hành trình trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2014 đã tổ chức bế giảng do Sở Văn hóa thể thao và trải nghiệm Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Cô Tô tổ chức từ ngày 12/4.

 

Cô Tô: Bế Giảng Khóa Học Nghiệp Vụ hành trình - Ảnh 1

Tham gia lớp học, các học viên đã được đào tạo 13 chuyên đề với các nội dung chia thành hai khóa học. Khóa I: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý khách sạn, doanh nghiệp. Khóa II: Kỹ năng buồng, bàn, bar, lễ tân cho cho nhân viên tại các cơ sở kinh doanh. Lớp học đã thực hiện theo phương pháp trao đổi, đối thoại, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trao đổi kinh nghiệp giữa các học viên.

 

Khóa đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong lĩnh vực phục vụ hành trình, tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo hướng chuyên nghiệp. Bên cạnh đào tạo về kĩ năng phục vụ, khóa học đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mỗi cá nhân, tổ chức kinh doanh phải nắm rõ quy luật phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững đối với Lữ Hành bằng những việc làm vụ thể, đó là không chèo kéo, chặt chém, có thái độ hòa nhã lịch sự với khách khi đến đảo…có ý thức giữ đúng bản chất của người dân đất đảo là thân thiện, mến khách và đặc biệt chú ý đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Kết thúc chương trình tập huấn, Sở Văn hóa thể thao và trải nghiệm Quảng Ninh đã cấp giấy chứng nhận 24 học viên tham gia khóa học.

 

Nguồn: coto.gov.vn

Cô Tô: Bế Giảng Khóa Học Nghiệp Vụ trải nghiệm

Cô Tô: Bế Giảng Khóa Học Nghiệp Vụ trải nghiệm
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==